Aktuální informace ČGF platné od 25.5.2020

Aktuální informace ČGF platné od 25.5.2020

Stručné shrnutí ČGF platné odd 25.5.2020:
Od 25. 05. 2020 je tedy opět umožněno provozování restaurací (od 6:00 do 23:00, výdajová okénka či odnos s sebou není časově omezeno), ubytovacích provozů, venkovních sportovišť s možností konání turnajů, vnitřních sportovišť (tedy i indoorů), nejrůznějších akcí, které resorty organizují (recepce, oslavy, svatby, školení apod) a spolkových akcí – Valných hromad, členských schůzí, zasedání orgánů atd – TO VŠE JE OMEZENO KAPACITOU MAX 300 OSOB.
Zároveň platí, že mimo vnitřní prostory nemusí mít osoby roušky, jsou-li od cizích osob (tedy mimo členy domácnosti či osoby blízké) vzdáleny alespoň 2 metry. Při přiblížení se na kratší vzdálenost platí povinnost roušky nasadit.
Ve vnitřních prostorách staveb se musí nosit roušky. Tato povinnost se nevztahuje na zaměstnance na pracovišti, jsou-li od sebe vzdáleni alespoň dva metry a na osoby nacházející se ve svém bydlišti.
Při organizovaném tréninku sportovců nebo při golfovém turnaji („zápasu“) není povinnost mít roušku.
Totéž platí i pro indoory – jde o vnitřní sportoviště, takže při organizovaném tréninku či při zápase v indooru rovněž není povinnost mít roušku.
Sprchy a šatny jsou v provozu, je třeba zajistit co největší odstupy a instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum. Sprchy a šatny je možné využívat pouze s vlastními ručníky, nejlépe i s vlastním sprchovým gelem.
V restauracích platí distanc 1,5 metru, přičemž zákazníci nemusí mít roušku V DOBĚ KONZUMACE POTRAVIN A POKRMŮ VČETNĚ NÁPOJŮ U STOLU. WC je v provozu.
V ubytovacích zařízeních klienti nosí roušky, distanc je 2 metry, musí být zajištěná dezinfekce a materiály (letáky, vývěsky atd.) s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření
Zvláště upozorňujeme na odůvodnění předmětných opatření (je uvedeno vždy na konci opatření), ve kterých jsou uvedena velmi závažná, donedávna veřejnosti nesdělovaná fakta o skutečných dopadech a rizicích onemocnění COVID – 19, kdy ministerstvo jednoznačně varuje před zcela fatálními dopady druhé vlny, kterou by mohl způsobit lehkomyslný přístup k nákazové situaci v ČR a podceňování či nerespektování přijatých opatření.
Spolkové akce
Shromáždění ke spolkové činnosti mohou být konána za účasti maximálně 300 osob. Musí být zachován odstup 2 metry, k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a platí povinnost mít roušku.
V Praze dne 20. května 2020 Mgr. Karel Čelikovský, LL.M. předseda

Celé znění Mimořádných opatření je v příloze, přičemž doporučujeme jejich důkladné prostudování.

Kompletní aktuální informace k provozu resortů je ke stažení ZDE:

2020-05-20-PK-Aktualni-informace-k-25.5.2020.pdf

2020-05-22T09:32:47+00:00