Členské příspěvky 2021

Členské příspěvky 2021

Vážené členky, vážení členové PGCOV

prezidium si velice váží vašeho vztahu ke klubu, který od počátku nelehkého období pandemie projevujete. Jsme si vědomi nestandardní situace, jež vznikla v souvislosti se zásadním omezením spolkové činnosti na počátku roku 2020, a která nadále trvá i v roce 2021. Jedinou úlevou pro nás golfisty snad je skutečnost, že oproti jiným sportům jsme v roce 2020 byli v možnosti hry omezeni v podstatě nejméně. A to jak v soutěžním, tak i v nesoutěžním golfu.

V roce 2020 jsme vás požádali o provedení úhrad členských příspěvků a poplatků ve výši navrhované prezidiem, tedy bez schválení VH PGCOV. Ani ve snu nás nenapadlo, že budeme nuceni ke stejnému postupu přistoupit i v roce 2021. Bohužel situace je aktuálně ještě horší než před rokem. A to nejen omezeními pro veškeré volnočasové aktivity, ale i o ekonomické dopady jež s již rok trvající pandemií přímo či nepřímo souvisejí.

V souvislosti s uvedeným prezidium rozhodlo o ponechání členských příspěvků ve stejné výši a struktuře pro rok 2021, jak tomu bylo v roce 2020. Změny nastaly pouze ve výši poplatků za tréninkovou přípravu, a to jejich snížením z důvodů zákazu provozu vnitřních tréninkových zařízení po celé období zimní přípravy.

Prezidium je přesvědčeno, že důvody vedoucí k výše uvedenému postupu i bez detailního vysvětlení na VH PGCOV členové pochopí a své členské povinnosti jejich úhradou do 31. 3. 2021 splní.

Jedině tak bude moci klub zabezpečit naplnění práv a potřeb svých členů a současně i splnit bezezbytku své závazky podmiňující čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v rámci programu „Interreg V-A Česká republika – Polsko“.

O výši ročních členských příspěvků splatných do 31. března 2021 budete informováni elektronickou cestou.

Ti členové, u kterých nemáme z jakéhokoliv důvodu dostupnou elektronickou adresu, mohou zjistit výši své členské příspěvkové povinnosti v příslušné sekci klubových internetových stránek, nebo dotazem u Bc. Pavly Pink  <pavla.pink@golf-ostrava.cz> .

Prezidium PGCOV

2021-03-12T08:31:16+00:00