Covid 19 – aktuální dopady na hru

Covid 19 – aktuální dopady na hru

Aktuální informace ke změně provozování a hraní golfu od 12. 04. 2021

Informace v plném znění jsou ke stažení na stránkách: https://www.cgf.cz/cz/covid-19

 

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, které s okamžitou platností ruší MO služby 1 a s účinností od 12. dubna 2021 od 00:00 do odvolání nastavuje režim odchylně (dále jen „MO služby 2“).

Dopady do golfového prostředí:

  1. Turnaje – organizování kumulace osob nad 2 osoby je zakázáno.
  2. Individuální hra – 2 osoby (rozestupy.)
  3. Počet osob ve flajtu – 2 osoby (rozestupy).
  4. Driving range – individuální trénink bez omezení, neshlukovat se, rozestupy min. 2metry.
  5. Trénování – totéž jako u driving range či individuální hry.
  6. Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné, povinnostdodržovat rozestupy 2 m.
  7. Zájmové kroužky golfu dětských skupin – zakázáno.
  8. WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť, za takovou„vnitřní prostoru“ však nelze považovat samostatné WC na drivingu či obdobné „zařízení“ na hřišti. WC ve vnitřní části budovy by mělo být při nastavení režimových opatření tolerováno.
  9. Šatny, sprchy – zakázáno.
  10. Indoory – zakázáno.

11.Hotel – omezeno na služební cesty, resp. podle uvedených výjimek, pozor na

povinnost ubytovatele vyžádat si a po celou dobu uchovávat prokázání oprávněnosti

účelu pobytu.
12. Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek.

13.Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – veškeré prodeje a činnosti v provozovnách jsou zakázány. Kotázce inkasování plateb za fee je tedy třeba přistupovat tak, že jde o zakázanou činnost (obzvláště, kdyby inkaso probíhalo ve vnitřních prostorách sportoviště). V případě dálkového odbavení spojeného s platbou fee by při extenzivním výkladu ze strany kontrolních orgánů mohly nastat nejasnosti, v případě prodeje fee přímo na místě je tedy pravděpodobnost problémů vyšší, naopak při odbavení neplatícího sportovce – typicky člena klubu – je vše v pořádku, při prodeje občerstvení z prodejního okénka hlídat rozestupy 2 metry.

 

14. Spolková činnost – bylo přijato speciální ustanovení, které umožňuje konání voleb a zasedání orgánu spolku s tím, že jsou přesně stanoveny podmínky (rozestupy, testy, certifikát o očkování, prodělané onemocnění COVID 19 a max. 50 osob). Volby a zasedání nad 50 osob u spolků není možné, neboť nejde o zákonem uloženoupovinnost.

15. Golf v zahraničí – je třeba sledovat návratové povinnosti, které vyhlašuje Ministerstvo zahraničí v závislosti na zemi, odkud se cestující vrací v době návratu.

V Praze dne 11. dubna 2021

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF

2021-04-12T09:13:22+00:00