Covid 19 – aktuální dopady na hru od 8.6.2021

Covid 19 – aktuální dopady na hru od 8.6.2021

Aktuální informace ke změně provozování a hraní golfu od 8. 06. 2021

Informace v plném znění jsou na stránkách: https://www.cgf.cz/cz/covid-19

Detailní informace ke stažení zde:  2021-06-08-PK-Aktualni-informace-od-8.6.2021.pdf

Ministerstvo zdravotnictví ČR jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů vydalo postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 nové mimořádné opatření, účinné od 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání.

Dopady do golfového prostředí:

  1. Turnaje – povoleno až 500 osob – při rozestupech nemusí být roušky, všichni musí prokázat splnění podmínek (bezinfekčnost) a že nemají klinické příznaky. Provozovateli je nařízeno splnění podmínek zkontrolovat, hráči je nařízeno splnění podmínek prokázat a v případě nesplnění či neprokázání nesmí provozovatel umožnit účast na turnaji. Není stanovena povinnost uchovávat prokázání splnění podmínek.
  2. Individuální hra – bez omezení (rozestupy, bez roušek).
  3. Počet osob ve flajtu – 4 osoby (rozestupy), při individuální hře není třeba prokazovat zdravotní způsobilost (bezinfekčnost).
  4. Driving range – individuální trénink bez omezení, neshlukovat se, rozestupy min. 2 metry.
  5. Trénování – totéž jako u driving range či individuální hry – 10 osob bez omezení, nad tento počet prokazování bezinfekčnosti trenérovi, max. 30 osob ve skupině.
  6. Sportovní příprava organizovaná sportovními svazy – jsou povoleny tréninky organizované členskými subjekty ČGF (Kluby i Přidružené kluby), které zajišťují sportovní přípravu do 30 osob ve skupině (15 m2 na osobu), vždy s prokázáním bezinfekčnosti. Subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava.

       7. Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné, povinnost dodržovat rozestupy 2 m.

  1. Zájmové kroužky golfu dětských skupin do 18 let – povoleno uvnitř (200 osob) i venku (500 osob), provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce je nařízeno vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby. Všichni musí prokázat splnění podmínek (bezinfekčnost) a že nemají klinické příznaky. Provozovateli je nařízeno splnění podmínek zkontrolovat, účastníku je nařízeno splnění podmínek prokázat a vpřípadě nesplnění či neprokázání nesmí provozovatel umožnit účast, prokázání se kontroluje jedenkrát za 7 dní. Do počtu 10 osob není kromě klinických příznaků potřeba bezinfekčnost prokazovat ani kontrolovat.
  2. WC – povoleno.
  3. Šatny, sprchy – povoleno, platí ale limit 15 m2 a všichni musí prokázat splnění podmínek (bezinfekčnost) a že nemají klinické příznaky. Provozovateli je nařízeno splnění podmínek zkontrolovat, osobám je nařízeno splnění podmínek prokázat a v případě nesplnění či neprokázání nesmí provozovatel osobu vpustit, je nařízena cirkulace vzduchu.

    11. Indoory – povoleno, platí pouze omezení dané poměrem plochy na počet osob (15 m2 na osobu) a splnění podmínky bezinfekčnosti, rozestupů a cirkulace vzduchu.

12. Hotel – povoleno, ubytovaní musí prokázat splnění podmínek (bezinfekčnost) a že nemají klinické příznaky. Provozovateli je nařízeno splnění podmínek zkontrolovat, zákazníkovi je nařízeno splnění       podmínek prokázat a vpřípadě nesplnění či neprokázání nesmí provozovatel ubytování poskytnout, po uplynutí 7 dnů se musí prokazovat znovu. Není stanovena povinnost ubytovatele uchovávat prokázání splnění podmínek.

13. Restaurace – nově platí již pouze povinnost dodržování režimových opatření (rozestupy, počty osob u stolu, roušky atd), zákazníci nesmí vstoupit nejsou-li schopni prokázat bezinfekčnost, platí zákaz bufetové samoobsluhy s výjimkou jednorázově balených potravin, provozovatel nic nekontroluje.

14. Zahrádky – povoleno, platí režimová opatření (rozestupy atd).
15.Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – povoleno, 15 m2, hlídat si rozestupy, dezinfekci, roušky a informovat zákazníky.
16. Spolková činnost – lze konat volby a zasedání orgánu spolku s tím, že jsou přesně stanoveny podmínky (rozestupy, bezinfekčnost).
17. Golf v zahraničí – je třeba sledovat návratové povinnosti, které vyhlašuje Ministerstvo zahraničí v závislosti na zemi, odkud se cestující vrací v době návratu.

V Praze dne 8. června 2021

 

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M., předseda

Mgr. et Bc. Pavel Vidura

 
 
2021-06-10T11:59:04+00:00