Hendikepový systém WHS a členská čísla

Hendikepový systém WHS a členská čísla

Vážené členky, vážení členové,

  v letošním roce jsme úspěšně přešli na nový hendikepový systém WHS (Světový hendikepový systém). Kromě jiného způsobu výpočtu hendikepu došlo i k dalším dílčím změnám. Jednou z nich je jiné počítání hracích hendikepů pro dřívější kategorii klubových hendikepů (37-54). Zatímco v rámci EGA systému dostávali všichni takoví hráči o tolik více (či méně) ran, jako hendikep 36, v rámci WHS se i v tomto rozsahu aplikuje jednotný vzorec pro výpočet hracího hendikepu.
 
  Tato změna byla samozřejmě v rámci serveru implementována, včetně nových správných tabulek hracích hendikepů dostupných na portále ČGF v detailu hřiště u každého předepsaného kola. Nicméně řada klubů/hřišť může mít někde v klubovně vyvěšenou zastaralou tabulku hracích hendikepů ještě podle EGA, která sice pro většinu hráčů funguje správně, ne však pro zmíněný rozsah 37-54. Tabulky budeme aktualizovat.
 
Z důvodu rychlého vyčerpávání prostoru možných členských registračních čísel v rámci některých klubů, bylo přistoupeno k rozšíření této položky tak, aby byla vytvořena dostatečná rezerva.
Doposud měla členská registrační čísla podobu KKKCCCC, kde KKK (3 místa) bylo registrační číslo klubu v rámci databáze ČGF a CCCC (4 místa) členské číslo hráče/člena v rámci daného klubu.

Nově se druhá položka rozšiřuje o jednu cifru, takže nová podoba je KKKCCCCC, tedy KKK (3 místa) a CCCCC (5 míst).
Stávající čísla byla upravena o jednu vloženou nulu na první pozici C. Např. místo 0010034 je nyní 00100034.

V rámci vyhledávání/identifikace hráče/člena je nově potřeba registrační číslo zadávat v novém, plném osmiciferném formátu (tedy např. “00100034”), nebo jako dvě skupiny cifer oddělené nenumerickým znakem, kdy nemusí být dodrženy levostranné nuly (tedy např. “1 34” nebo “1-34”). Vyhledávání podle starého formátu není, s ohledem na možnou nejednoznačnost, nadále možné.

 
 
2020-11-03T17:26:50+00:00