Aktuality z hřiště

Aktuality z hřiště 2021-06-07T10:34:41+00:00
Generální sekretář
Ing. Pavel Pniak
mobil: +420 725 859 464
e-mail: pniak@golf-ostrava.cz
 
Hlavní greenkeeper
Miroslav Juhaniak
mobil: +420 724 596 071
e-mail: juhix@seznam.cz
 

Vážení přátelé golfu, 

Pracovníci údržby intenzivně pracují na potřebných pracích po extrémních deštích. Provedli jsme aerifikaci greenů a ostatní práce potřebné pro dobrý průběh sezóny. Bohužel díky počasí se ne všechny potřebné operace povedlo provést včas. Snad nám popřeje sluníčko a teplejší počasí. 

Jako každoročně nás trápí stav greenů v jarním období a hledáme trvale vhodné řešení, použitelné pro naše parkové hřiště. Na začátku sezóny musíme provést aerifikaci greenů hrubými dutými hroty a je potřebné říct, že bez této operace bychom kvalitu greenů po celou sezónu neudrželi. Tato operace je pro porost greenů devastující a určité období trvá, než tráva začne růst a následně se zapojí nové osivo. Nutnost operace se odvíjí od skladby a konstrukce našich greenů. V podstatě máme na výběr ze dvou řešení a uvádím pouze časové možnosti provedení, kvalita operace je závislá i na dalších parametrech.

1/ Provést operaci co možná nejblíže období, kdy teplota a počasí nastartuje růst trávy a pak počkat až začne vegetační období s růstem trávy a greeny se „zatáhnou“. Tímto způsobem jsme provedli aerifikaci letos i v minulých letech.

2/ Provést operaci v plném vegetačním období, např. v květnu, kdy můžeme předpokládat rychlejší „zatažení“ greenů, které podle předpokladů může trvat 14 a více dnů. Zhruba tušíme, jak by asi reagovali golfisté a promotéři turnajů na aerifikaci greenů v plné sezóně. Popravdě jsme aerifikaci hrubými dutými hroty ještě v době plné jarní sezóny neprovedli a jako zaměstnanci jsme se ji neodvážili provést, vědomi si možných rizik.

Předpokládám, že se řešením bude zabývat na svých zasedáních Prezidium PGCOV a společně se doporučí – zvolí optimální postup těchto prací.

Ještě dovětek k minulému roku – myslím, že máme být na co hrdi po ukončení sezóny 2020. Rekonstruované kulturní památky – Neptunova kašna, Kančí a Ostravská brána daly hřišti a parku nový rozměr a stojí za to, si je prohlédnout zblízka. 

Těšíme se spolu s Vámi, že covidová doba nám opět dovolí věnovat se golfové hře alespoň v rozsahu jako v loňském roce a my všichni si užijeme nádherného sportu v přírodě zámeckého parku. Děkujeme hráčům za toleranci a trpělivost během údržbářských prací na hřišti.

Přejeme všem hodně zdraví, jasnou a pozitivní mysl:)

Kolektiv PGCOV