Informace o členství v klubu

Informace o členství v klubu 2020-06-07T14:32:26+00:00

Park Golf Club Ostrava (PGCOV) je sportovním klubem zapsaného spolku TJ Ostrava. Byl založen v roce 1968 jako Park Golf Club Ostrava – oddíl TJ Nová huť Ostrava, člena tehdejšího ČSTV.
V současné době spravuje a provozuje golfové hřiště v Šilheřovicích, které členové klubu po jeho vzniku v letech 1968-70, jako majetek TJ vybudovali a na něm i svojí sportovní činnost od jeho otevření v roce 1970 realizují. V současné době PGCOV sdružuje přes 900 členů.

Zájemci o vstup do PGCOV mohou aktuálně využít níže uvedené možnosti ke vzniku jejich členství. Základním kriteriem pro rozhodnutí o formě vstupu je pro zájemce jejich věk. Pokud jsou ve věku do 18 let, pak jejich vstup do PGCOV se řídí Podmínkami a pravidly pro přijímání mládeže, dostupnými v sekci  „Informace o členství – Podmínky přijímání“ těchto klubových stránek. 

a)      Standardní členství prvotní – vznik prvotního členství na dobu neurčitou, podmíněného úhradou vstupního vkladu ve výši 15 000,- Kč.  V ROCE VSTUPU NENÍ POŽADOVÁNA PLATBA ROČNÍHO ČLENSKÉHO KLUBOVÉHO PŘÍSPĚVKU !!!

Přihlášku k jejímu vyplnění a následnému předložení prezídiu klubu k projednání a schválení je možno získat… ZDE .

b)     Standardní členství druhotné (rodinní příslušníci)  – vznik druhotného členství na dobu neurčitou, podmíněného existencí standardního prvotního členství v PGCOV na dobu neurčitou rodinného příslušníka a úhradou vstupního vkladu ve výši 12 500,- Kč .V ROCE VSTUPU NENÍ POŽADOVÁNA PLATBA ROČNÍHO ČLENSKÉHO KLUBOVÉHO PŘÍSPĚVKU !!! 

Přihlášku k jejímu vyplnění a následnému předložení prezídiu klubu k projednání a schválení je možno získatZDE .

d)     Substituce („převod“) standardního členství – vznik členství na dobu neurčitou, podmíněný zánikem členství stávajícího. Podmínkou je žádost stávajícího člena o ukončení svého členství v PGCOV a současné jeho doporučení k přijetí osoby mající o členství zájem. Nově přijímaný člen hradí registrační poplatek ve výši 1 000,- Kč a příslušné roční členské příspěvky a poplatky. Žádost k jejímu vyplnění a následnému předložení prezídiu klubu k projednání a schválení, vč. popisu platných podmínek a pravidel pro její podání, je možno získat  ZDE

e)    Jednoroční členství – vznik členství na dobu  jednoho běžného kalendářního roku . Členství lze získat úhradou 4 000,- Kč. Jednoroční člen má právo na benefity – 1 hry zcela zdarma, slevu na další hry ve výši 30% a denně 1 košík 30 míčů na Driving Range. Přihlášku k jejímu vyplnění a následnému předložení prezídiu klubu k projednání a schválení je možno získat … ZDE

Všichni členové PGCOV jsou po dobu svého členství, v případě plnění svých členských povinností,  oprávněni využívat svých členských práv a výhod pro členy klubu pro toto období dohodnutých či stanovených. Zejména se jedná o právo bezúplatné hry na hřišti v Šilheřovicích či cenově výhodnější hru členů PGCOV na partnerských hřištích . Přehled dohodnutých slev pro členy PGCOV pro běžný rok je uveden v sekci „Ceník – Reciproční slevy“  těchto klubových stránek.

Převod členství

Substituce („převod“) standardního členství
Mám zájem své členství v PGCOV zrušitMám zájem členství v PGCOV získat
  
  
  
  

Zájemci o zrušení čí získání členství formou převodu svůj zájem napíší na adresu pgco@golf-ostrava.cz, kde uvedou kontaktní informace – registrační číslo (členové), mail a telefon. Ostatní informace viz výše bod d).