Zálohy a poplatky 2019

Zálohy a poplatky 2019

Vážené členky a členové klubu,

dovolte nám přivítat Vás v roce 2019 a popřát Vám mnoho osobních a golfových úspěchů.

Stejně jako každý rok jsou splatné do 31.1.2019 tyto zálohy a poplatky:

3 000,- Kč – záloha na roční členské příspěvky

Zálohu jsou povinni uhradit do stanoveného termínu všichni členové, kteří platí roční členský klubový příspěvek v daném roce vyšší než 3 000,- Kč.

Úhrada záloh je zásadním finančním zdrojem pro řádnou přípravu hřiště a jeho zázemí pro novou sezónu. Věříme, že je v zájmu všech členů, aby hřiště bylo již od počátku sezóny v dobré kondici.

 

Zálohy a poplatky je možno hradit bankovním převodem:

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4208210339/0800
Variabilní symbol: 68408010 – roční členské příspěvky
Specifický symbol: rodné číslo nebo členské číslo ČGF – PGCOV! pro identifikaci je nutné uvedení obou symbolů – variabilního i specifického !
SWIFT kód pro platbu ze zahraničí: GIBACZPKX
IBAN: CZ5708000000004208210339

Prosíme o samostatnou platbu za každého člena pro jednoznačnou identifikaci, nebo uvedení seznamu členů do poznámky pro příjemce platby.

V hotovosti je možno provést úhradu zálohy na recepci hřiště v Šilheřovicích.

Karta ČGF bude do 31.3.2019 vystavena jen těm členům, kteří zaplatí zálohu, resp. poplatek v termínu do 31.1.2019.

Děkujeme Vám za včasnou úhradu.

Prezidium PGCOV

2019-01-22T15:03:33+00:00