Připomenutí – Zálohy PGCOV 2020 Děkujeme:)

Připomenutí – Zálohy PGCOV 2020 Děkujeme:)

Vážené členky a členové klubu,

dovolte nám připomenout Vám splatnost zálohy na členské příspěvky roce 2020 a zdvořile Vás žádáme o její úhradu.

Stejně jako každý rok byla splatná do 31.1.2020 a to ve výši 4 000,- Kč.

Úhrada záloh je zásadním finančním zdrojem pro řádnou přípravu hřiště a jeho zázemí pro novou sezónu. Věříme, že je v zájmu všech členů, aby hřiště bylo již od počátku sezóny v dobré kondici.

Zálohu jsou povinni uhradit do stanoveného termínu všichni členové, kteří platí roční členský klubový příspěvek v daném roce vyšší než 4 000,- Kč.

 

Zálohy a poplatky je možno hradit bankovním převodem:

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:4208210339/0800
Variabilní symbol:68408010 – roční členské příspěvky
Specifický symbol:rodné číslo nebo členské číslo ČGF – PGCOV! pro identifikaci je nutné uvedení obou symbolů – variabilního i specifického !
SWIFT kód pro platbu ze zahraničí:GIBACZPKX
IBAN:CZ5708000000004208210339

Prosíme o samostatnou platbu za každého člena pro jednoznačnou identifikaci, nebo uvedení seznamu členů do poznámky pro příjemce platby.

V hotovosti je možno provést úhradu zálohy na recepci hřiště v Šilheřovicích.

Karta ČGF bude do 31.3.2020 vystavena jen těm členům, kteří zaplatí zálohu, resp. poplatek v termínu do 31.1.2020.

Děkujeme Vám za včasnou úhradu.

Prezidium PGCOV

2020-02-10T22:14:52+00:00