Zálohy a členské poplatky splatné do 31.1.2015

Zálohy a členské poplatky splatné do 31.1.2015

Vážené členky a členové klubu,

dovolte nám přivítat Vás v roce 2015 a popřát Vám mnoho osobních a golfových úspěchů.

Stejně jako každý rok jsou splatné do 31.1.2015 tyto zálohy a poplatky:

1) 3 000,- Kč – záloha na roční členské příspěvky

Zálohu jsou povinni uhradit do stanoveného termínu všichni členové, kteří platí roční členský klubový příspěvek v daném roce vyšší než 3 000,- Kč (mimo bod 2).

Úhrada záloh je zásadním finančním zdrojem pro řádnou přípravu hřiště a jeho zázemí pro novou sezónu. Věříme, že je v zájmu všech členů, aby hřiště bylo již od počátku sezóny v dobré kondici. Splnění termínu úhrady zálohy je rovněž podmínkou pro vystavení členské karty ČGF/PGCOV pro rok 2015 v měsíci březnu.

2) 15 600,- Kč – poplatek za členství daný pevnou částkou po dobu 5-ti let

 (Viz přihláška za člena PGCOV: 15 000,- Kč /studenti 12 000,- Kč/ + členské poplatky ČGF  300,- Kč a TJO  300,- Kč)

Zálohy a poplatky je možno hradit bankovním převodem:

Účet:                                          43-8508060297/0100
Variabilní symbol:               68408010
Specifický symbol:               rodné nebo registrační číslo člena klubu

V hotovosti je možno provést úhradu zálohy v pokladně TJ Ostrava na Varenské ulici, nebo v recepci hřiště v Šilheřovicích.

Děkujeme Vám za včasnou úhradu.

Prezidium PGCOV

2015-01-07T11:43:21+00:00