Znovu upozorňujeme – NEZTRAŤTE SVÉ ČLENSTVÍ NEPLNĚNÍM ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ !

Znovu upozorňujeme – NEZTRAŤTE SVÉ ČLENSTVÍ NEPLNĚNÍM ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ !

NEZTRAŤTE SVÉ ČLENSTVÍ – Stále je několik našich členů, kteří mají nulovou úhradu členských příspěvků za rok 2012, pro tento rok valnou hromadou klubu stanovených. V sekci “Informace členům – Informace prezídia klubu” je uveden jejich seznam. V případě neuhrazení plateb do 31.12.2012 budou tito členové vyřazeni z klubové evidence a jejich členství v našem klubu zanikne.

2012-12-11T14:39:02+00:00