Hřiště otevřeno, hrajeme ve flightech po 4 :) Aktualizace 21.4., 20:00

Hřiště otevřeno, hrajeme ve flightech po 4 :) Aktualizace 21.4., 20:00

Vážené členky, vážení členové, dočkali jsme se dalšího uvolnění v nouzovém stavu.

Hřiště je otevřeno za zpřísněných podmínek, které budou dále upřesňovány podle rozhodnutí Vlády ČR.

Prosíme o striktní dodržování základních aktuálních požadavků na hráče, nedovolte prosím, aby díky nezodpovědným jedincům Vláda ČR zpřísnila, či zrušila otevření venkovních sportovišť:

 • Od 21.4.2020 je hra povolena pro členy i nečleny PGCOV. Jsou povoleny flighty po 4 hráčích, za dodržení aktuálních hygienických a bezpečnostních opatření.
 • Zakrývání nosu a úst – při hře, pokud jsou hráči od sebe 2 metry, nejsou roušky povinné. Povinné jsou ve všech ostatních situacích (na startu, parkovišti ….) a při vzdálenosti mezi hráči menší než 2 metry.
 • Recepce bude přijímat od nečlenů klubu POUZE BEZHOTOVOSTNÍ platby. Členské příspěvky je možné hradit buď převodem, nebo v hotovosti na recepci – viz informace ve spodní části. Pokud jste zaplatili příspěvky v době kratší než než 3 dny, vezměte si prosím sebou potvrzení o úhradě z Vaší banky.
 • Klubovna je uzavřena a to včetně sociálních zařízení. Pochopte prosím toto omezení, prvotní je ochrana personálu, karanténa mezi zaměstnanci, může znamenat okamžité uzavření celého golfového areálu.
 • Je zakázáno: dotýkat se vlajkové tyče, případně ji vytahovat, používat hrábě, myčky míčků, čističe bot, nebo se dotýkat jakéhokoliv vybavení golfového hřiště. Z těchto důvodů zatím nejsou na hřišti instalovány žádné kolíky, včetně vzdálenostních. Proto jsme instalovali nové distanční terče na fervejích (50m, 100m, 150m, 200m).
 • Hřiště je vybaveno mobilními WC a byly do nich umístěny dezinfekční prostředky. Vzhledem ke krádežím dezinfekčních prostředků VELMI doporučuji, aby si hráči sebou vzali na na hřiště vlastní dezinfekční prostředky, nebo hygienické rukavice a vyvarovali se tak možnosti kontaminace.
 • Po ukončení hry žádáme hráče, aby neprodleně opustili golfový areál.
 • Stanovisko právní komise ČGF ke stažení:  2020-04-21-PK-Pocet-hracu-a-rousky.pdf

Tyto pokyny budeme postupně upravovat podle rozhodnutí Vlády ČR.

za PGCOV Pavel Pniak, GS

M: 725 859 464, E: pniak@golf-ostrava.cz

Kontakt recepce PGCOV: M: 722 288 422, E: golf@golf-ostrava.cz

 • Člen klubu má možnost uhradit členské příspěvky převodem na účet:
 • Česká spořitelna, a.s.
 • Číslo účtu:                   4208210339/0800
  Variabilní symbol:        68408010     – roční členské příspěvky

  Specifický symbol:        rodné číslo nebo členské číslo ČGF – PGCOV
  !  pro identifikaci je nutné uvedení obou symbolů – variabilního i specifického.

 

2020-04-21T20:18:33+00:00