Výsledky volební valné hromada PGCOV, členské příspěvky

Výsledky volební valné hromada PGCOV, členské příspěvky

Vážené členky, vážení členové PGCOV,

prezidiem klubu řádně svolaná volební valná hromada na 20.3.2019, k provedení volby prezidenta, členů prezidia a členů dozorčí rady Park Golf Clubu Ostrava, je za námi.

Dokumenty schválené valnou hromadou jsou umístěny na webových stránkách klubu, v sekci pro členy. Výsledky volby orgánů PGCOV:

Prezident: Mgr. Pavel Vidura, členové prezidia: Ing. Jaroslav Dusílek, Robert Vitt, Ing. Tomáš Sokolovský, Ing. Pavel Pniak

Dozorčí rada: Mgr. Radek Kaňa, Ing. Lumír Kuchař, Jan Glombica

Důležité:

Bylo schváleno zvýšení základního klubového členského příspěvku na 12 300 Kč (viz Příloha č.1, klubové Směrnice č.1., zveřejněné na webu v sekci pro členy). V nejbližší době dostanete informaci emailem o výši Vašeho konkrétního příspěvku na rok 2019, se zohledněním uhrazené zálohy, resp. záloh a započtením případných nedoplatků (přeplatků) z roku 2018.

 

Doplatek ročního členského klubového příspěvku  je splatný do 31. března 2019.

Příspěvky a poplatky jsou ke stažení zde:   Příspěvky-PGCOV 2019.pdf  a současně je tabulka příspěvků a poplatků zveřejněna pod informací o úhradě převodem.

Informace pro platbu převodem

Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 4208210339/0800
Variabilní symbol: 68408010
Specifický symbol: rodné číslo nebo členské číslo ČGF – PGCOV
! pro identifikaci je nutné uvedení obou symbolů – variabilního i specifického !
SWIFT kód pro platbu ze zahraničí: GIBACZPKX
IBAN: CZ5708000000004208210339
Prosíme o samostatnou platbu za každého člena pro jednoznačnou identifikaci, nebo uvedení seznamu členů do poznámky pro příjemce platby.

 

2019-04-14T15:54:02+00:00