13.3.2020 VALNÁ HROMADA PGCOV se zatím neuskuteční

13.3.2020 VALNÁ HROMADA PGCOV se zatím neuskuteční

Vážené členky, vážení členové,

 dne 12. března 2020 (14:00 hod.) vyhlásila vláda České republiky stav nouze.

Od pátku 13. března 2020 se zakazuje mimo jiné konání spolkových akcí a shromáždění s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to po dobu následujících 30 dnů.

Z výše uvedeného důvodu oznamujeme, že se valná hromada Park Golf Clubu Ostrava plánovaná na den 19. března 2020, neuskuteční.

Nový termín a místo konání valné hromady PGCOV vám oznámíme hned, jak to bude možné.

Připravená pozvánka a návrh Směrnice č. 1 je v Sekci pro členy, Prezídium – soubory ke stažení. 

S ohledem na časovou neurčitost v délce trvání nastalé situace a v zájmu zajištění podmínek pro řádnou činnost PGCOV a přípravu a provoz golfového hřiště v Šilheřovicích v roce 2020, jsou veškerá ustanovení návrhu Směrnice č. 1 a její Příloh až do konání VH PGCOV platná.

S přátelským pozdravem, za prezidium PGCOV

 

 

Pavel Vidura

prezident PGCOV

2020-03-13T21:12:05+00:00