Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce naší klubovny

Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce naší klubovny

Prezidium PFCOV vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce naší klubovny. Toto výběrové řízení je otevřené, mohou se ho zúčastnit všichni uchazeči splňující požadované kvalifikační předpoklady – viz přílohy:

Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo

2013-10-16T21:14:47+00:00